SAHİR EROZAN

Maça Kızı / Kurucu Ortak

SAHİR EROZAN

Maça Kızı / Kurucu Ortak

BİYOGRAFİ

Sahir Erozan, Maçakızı Otel, Villa Maçakızı ve Maçakızı Bodrum Loft’un kurucu ortağıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı yıllarda, Washington D.C’de sahibi olduğu Café Med’i ve daha sonra Cities’i işletmiştir.
Erozan, çeşitli başkanlık kampanyaları ve çok sayıda senato seçimlerinde çalışmıştır, NATO danışma kurulunda görev yapmıştır ve Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu’nda yer almıştır.
Erozan, son zamanlarda Türk turizminin ve gastronomisinin dünyada tanıtımına odaklanmıştır. Bu amaçla, Venedik Bienali ve Art Basel Miami Sanat Fuarı sırasında ve Londra’da büyük etkinlikler düzenlemiştir.