PAUL ROCKOWER

Levantine Public Diplomacy Executive Director

PAUL ROCKOWER

Levantine Public Diplomacy Executive Director

BİYOGRAFİ

DEVLET MARKALAŞMASINDA GASTRODİPLOMASİNİN YENİ YERİ

Paul Rockower Gastrodiplomasi alanına ve kavramsallaşmasına öncülük etmiş, gastronomi ve dış politikanın kesişimi hakkında kapsamlı olarak araştırmalar yapmış, yazılar yazmış ve dersler vermiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı”nın American Music Abroad ve Next Level programlarını bir çok ülkede yönetmiştir. Cezayir’den Irak’a, Venezuela’dan Zimbabwe’ye kadar farklı ülkelerde kültürel diplomasi programlarını gerçekleştirerek ABD Diplomatik Merkezleri ile projeler geliştirmiştir. Hindistan ve Tayvan Dışişleri Bakanlıkları ile çalışmıştır. Kamu Diplomasisi Yüksek Lisansı’na sahiptir.