DR. ANNA MARIA BEYLUNİOĞLU

Siyaset Bilimci

DR. ANNA MARIA BEYLUNİOĞLU

Siyaset Bilimci

BİYOGRAFİ

Dr. Anna Maria Beylunioğlu, Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesinde Ekonomi yan dalı ile birlikte Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine aldıktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türk-Yunan İlişkileri odaklı Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yapmıştır; doktora eğitimini İtalya’nın Floransa şehrindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nün Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır.
Din-devlet işleri, din özgürlüğü ve dini azınlıklar alanlarında kitap, makaleler ve çeşitli yayınları bulunan Dr. Beylunioğlu, MSA, Mutfak Sanatları Akademisi’nde ileri düzey profesyonel mutfak sanatları üzerine bir yıl profesyonel şeflik eğitimi almıştır. Bu eğitim ona İstanbul’da iki tanınmış mutfakta çalışma fırsatı vermiştir.
Yemeğin sosyal hayatın farklı alanlarının sembolik temsil kaynağı olduğu düşüncesine sıkıca bağlı kalarak, mutfak sanatları ve yemek kültürü gibi alanlarda değer yaratmak için bu iki dünyayı bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
Suriyeli mültecilerin gıda yoluyla topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan sivil toplum girişimlerinde gönüllü olarak çalışmakta ve İstanbul MEF Üniversitesi’nde “Yemek, Siyaset ve Toplum” dersi vermektedir.
Yemek kültürü ve gastro-diplomasi ile ilgili makaleleri bulunan Dr. Beylunioğlu’na göre “yemek, anılarla ilgilidir, bizi kenetleyen bağlarla ilgilidir, bizimle ilgilidir.”