Geleneksel bir Ürün ile Dünyayı Feth etmek

29 Mar 2018
15:29 - 15:46

Geleneksel bir Ürün ile Dünyayı Feth etmek

Konuşmacı:
Sn.Jaeho Ha, Chairman, World Institute of Kimchi, S.Korea