Gastronominin Ekonomiye Etkisinin Farkında mıyız?

29 Mar 2018
09:26 - 09:58

Gastronominin Ekonomiye Etkisinin Farkında mıyız?

Konuşmacılar:
Sn.İsmail Ertürk- Akademisyen, Manchester Uni.; Kurucu Ortak, Cultura
Sn.Marisa Henderson, Chief of the Creative Economy Programme , UNCTAD