Gastronomi ve Medya İlişkileri üzerine Sohbet

29 Mar 2018
18:06 - 18:18

Gastronomi ve Medya İlişkileri üzerine Sohbet

Konuşmacılar:
Sn.Sahir Erozan,Kurucu Ortak, Maça Kızı, Bodrum
Sn.Ertuğrul Özkök, Gazeteci, Hürriyet